AUTSPACE - autistiska rum

Start

AutSpace har som huvudmål att stärka oss autister i våra liv och i vår roll samhället. Vi utbildar för att öka kunskapen om vad autism egentligen. Viktigt mål är att öka autisters självkänsla genom ökad kunskap om sig själv och andra. Vi anordnar därför flerdagskurser som leds av autister med stor livserfarenhet, kunskap och vana att leda grupper.  Denna kursverksamhet beräknas att vara igång sommaren 2020.

AutSpace håller också utbildningar för personal som arbetar inom vård, omsorg, skola och myndigheter. Dessa utbildningar kommer att finnas tillgängliga från och med februari 2020.

Föredrag på teman från vår bok "Autism inifrån - speglingar av ett autistiskt vi" kommer att hållas från och med januari 2020.

 

IMG_7090IMG_20170406_124216IMG_20180505_162525