AUTSPACE - autistiska rum

Kurs för autister

Att spegla sig i andra, mitt autistiska jag

Sommarläger 2020 aug/sept (exakt datum ej fastställt)

Kursen består av workshops där det lämnas stort utrymme för diskussion och möjlighet till  andra uttryckssätt som exempelvis rollspel. Kursen leds av Serena Hasselblad.

Vi tar tar upp:

1. Autistisk kunskap om autism (inspirerat av Hajo Sengs forskning och hans utforskande av sitt eget sätt att tänka)

2. Hantera sin vardag (skapa balans, hantera hinder, finna lösningar)

3. Kommunikation och känslor

  

Kursläger (mat och boende ingår)

Omfattning: torsdag eftermiddag - söndag lunch

Riktpris för kurs (ingår mat och boende): 1 500 kr

 Mat: övervägande vegetarisk kost

Boende: 1-2 bäddsrum

Max antal deltagare:  10

 

OBS riktpris förutsätter extern sponsring. Målet med den externa sponsringen är att hålla nere kostnaden för deltagarna.  

Är du intresserad av att sponsra denna verksamhet eller att delta i en kurs, ta kontakt genom kontaktformuläret. 

 

Ny bok!

Vi har skrivit boken "Autism inifrån - speglingar av ett autistiskt vi". Den handlar om vår kunskap och erfarenhet av en autistiska värld och ges ut av Gothia bokförlag. Den finns att köpa på webb-butik: 

  

bok utsida