AUTSPACE - autistiska rum

Start (tillfällig hemsida)

AutSpace har som huvudmål att stärka autister i att skapa sitt liv och finna sin roll. Vi anordnar därför flerdagskurser som leds av autister med stor livserfarenhet, kunskap och med vana att leda grupper.  Denna kursverksamhet beräknas att vara igång sommaren 2020.

AutSpace håller också utbildningar för personal som arbetar inom vård, omsorg, skola och myndighet. Dessa utbildningar kommer att finnas tillgängliga från januari 2020.

Föredrag på teman från vår bok "Autism inifrån - speglingar av ett autistiskt vi" kommer att hållas från januari 2020.

 

IMG_7090IMG_20170406_124216IMG_20180505_162525