AUTSPACE - autistiska rum

Start

AutSpace har som huvudmål att stärka oss autister i våra liv. Vi utbildar för att öka kunskapen om vad autism egentligen är. Viktigt mål är att öka autisters självkänsla genom ökad kunskap om sig själv och andra. Vi anordnar därför flerdagskurser som leds av autister med stor livserfarenhet, kunskap och vana att leda grupper.  Denna kursverksamhet var beräknad att vara igång sommaren 2020. På grund av Corona så är de inställda. 

AutSpace håller också utbildningar för personal som arbetar inom vård, omsorg, skola och på myndigheter. Dessa utbildningar sköts nu på distans över zoom.

Föredrag på teman från vår bok "Autism inifrån - speglingar av ett autistiskt vi" kommer att hållas över zoom med början i september 2020.

En POD-serie med tankar och diskussioner om autism går att lyssna på nu. Den kommer efter nyår att läggas upp på ny plattform.  

 

IMG_7090IMG_20170406_124216IMG_20180505_162525