AUTSPACE - autistiska rum

Om oss

Autspace är en ekonomisk förening som drivs utan vinstsyfte. En förutsättning för att kunna erbjuda överkomliga priser för våra kurser som vänder sig till autister är sponsring och crowd-funding.

Vi som leder och arbetar i företaget är alla autister. Alla har akademisk bakgrund och våra formella kompetenser ligger inom beteendevetenskap, sociologi, ledning, forskning, teknik, naturkunskap, humaniora, journalistik och foto. 

 

  helena-001[1]

 
 
 
 

Helena Ulvatun är beteendevetare och har arbetat med stressforskning  inom humanetologi, suicidprevention och arbetsliv. Helena är även utbildad hundtränare och driver egen verksamhet med kurser för hundägare. Hon har skrivit flera texter till boken Autism inifrån.  

 

 24373_hanna_bertilsdotter_rosqvist[1]

 

 

 

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola. Hennes forskning rör främst frågor kring identitet, kunskapsproduktion, rumslighet/plats. Hon har forskat om autism och autistisk identitet sedan 2009. Hanna är chefredaktrör för Scandinavian Journal of Disability Research.

 

   IMG_0291

Susanna Larsson har utbildat sig inom optik. Hon var biträdande projektledare i Arvsfondprojektet  Autististiskt Initiativ. Susanna  har utvecklat flera hjälpmedel och strategier för att underlätta vardagen för autister. Hon har skrivit boken jljdls och är en av författarna till Autism Inifrån. Hon har också skrivit texter i boken Vändpunkten. Susanna är en van föredragshållare. 

 

 Serena 4

 Serena Hasselblad är civilingenjör och har en doktorsexamen. Hon var initiativtagare och projektledare för Arvsfondprojektet Autistiskt Initiativ. Serena är också utbildad informatör och coach. Hennes stora intresse är att på djupet förstå autism och hitta vägar att förmedla sina kunskaper. Serena är en av författarna till boken "Autism inifrån - speglingar av ett autistiskt vi" och har också agerat redaktör. Serena är en van föredragshållare. 

 

 Dennis 1

 Dennis Hansson är medredaktör för boken Autism inifrån. Dennis är litteraturvetare och utbildad till jounalist. Han har också utbildning inom foto. 

 

 

Fotoalbum

P5175491IMG_20190417_181218P5175501GraphicrecKloten

Fotoalbum föredrag

IMG_0166[2905]o
sigys bild 4
PB114394